Stanowisko Polski w sprawie OOXML niezmienne

Strona główna Aktualności

O autorze

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) poinformował o wynikach odbywającego się w dniach 21-27 marca głosowania korespondencyjnego w sprawie utrzymania stanowiska Polski dotyczącego poparcia Office Open XML jako standardu ISO.

W sumie oddanych zostało 41 głosów z czego cztery głosy, w związku z głosowaniem dwóch członków reprezentujących jedną z opcji, uznano za nieważne wobec różnego stanowiska zaprezentowanego przez obu przedstawicieli. Kolejne dwa głosy zostały uznane za pojedynczy. Za utrzymaniem dotychczasowego stanowiska Polski były 24 głosy, spośród których siedem trafiło do tej grupy z powodu braku odpowiedzi. Przeciw utrzymaniu odpowiedziało się 13 członków KT 182. Wstrzymało się czterech. Oznacza to więc, że dotychczasowe stanowisko Polski pozostaje niezmienne.

Jednocześnie warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wyniki głosowania spotkały się z krytyką wśród społeczności skupionej wokół formatów zapisu dokumentów, a także reprezentanta IBM mogącego brać udział w głosowaniu. Wytoczył on bowiem oskarżenie umyślnego manipulowania procesem głosowania. Społeczność zwraca również uwagę na fakt nierozpowszechnienia nigdy publicznie listu wysłanego do komitetu. Sprawą zajęła się już Unia Europejska.

© dobreprogramy