Strategia UKE na lata 2008-2010

Strona główna Aktualności

O autorze

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła strategię regulacyjną dla polskiego rynku telekomunikacyjnego na lata 2008-2010.

Z dokumentu wynika, że głównym i nadrzędnym celem Prezesa UKE będzie wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa i zwiększenie ich wykorzystania. Prezes UKE będzie, jak czytamy na stronach urzędu, z jednej strony dążył do zapewnienia infrastruktury pozwalającej na dostęp do usług telekomunikacyjnych w obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a z drugiej strony do rozszerzania różnorodności ofert oraz redukcji cen usług. Szczególna uwaga powinna być poświęcana zapewnieniu dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz usługi powszechnej. W Polsce w dalszym ciągu na obszarach o niższej gęstości zaludnienia nie ma możliwości podłączenia Internetu szerokopasmowego, a często także telefonii stacjonarnej. Wzorem dla Polski może być Dania, gdzie aż 95% gospodarstw domowych ma możliwość uzyskania dostępu do szybkiego Internetu.

Realizacja powyżej zdefiniowanego, nadrzędnego a zarazem podstawowego ma być prowadzona w obrębie sześciu głównych zadań, wokół których będą koncentrowały się działania Prezesa UKE w okresie 2008 - 2010. Do celów tych należą: stymulowanie konkurencyjności, ochrona konsumenta, rozwój nowych produktów i technologii, obniżenie cen, wzrost fizycznej dostępności usług poprzez stymulowanie inwestycji w infrastrukturę oraz promocja Polski jako kraju przyjaznego inwestycjom.

W dokumencie opublikowanym przez UKE pojawiły się również konkretne cele do osiągnięcia. Na koniec 2010 roku penetracja usługami szerokopasmowego Internetu ma osiągnąć 20%, w świetle raportu Komisji Europejskiej jest to dzisiejsza średnia unijna, Polska w tym raporcie wypada fatalnie - z wynikiem 7,6% przypadło jej przedostatnie miejsce (tuż przed Bułgarią) jest więc nad czym pracować. UKE stawia sobie za cel również doprowadzenie do obniżenia cen za szerokopasmowy dostęp do Internetu z obecnej średniej wynoszącej 43,49 euro do 15-20 euro.

Zainteresowanych planem działań UKE w najbliższych latach zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Strategią regulacyjną Prezesa UKE (PDF 453 kB).

© dobreprogramy