Strona Wielkiego Zderzacza Hadronów padła ofiarą ataku

Strona główna Aktualności

O autorze

Parę dni temu informowaliśmy o pojawieniu się nowych szkodliwych programów wykorzystujących popularność ostatnich wydarzeń związanych z uruchomieniem Wielkiego Zderzacza Hadronów znajdującego się w ośrodku CERN w pobliżu Genewy. Tymczasem - jak donosi serwis Telegraph - zderzacz ten stał się celem ataku.

Atakujący po uzyskaniu dostępu strony internetowej znajdującej się na serwerze cmsmon.cern.ch zostawili osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo infrastruktury CERN stosowną informację oraz określili ich mianem grupy uczniaków. Jednocześnie podkreślili, że ich celem nie było w jakikolwiek sposób przerywanie pracy systemu, ale wykazanie słabości zabezpieczeń. Można spekulować co by się stało, gdyby atakujący uzyskali dostęp do ważniejszych serwerów, jednak włamanie dotyczyło tylko systemu detektora. Mogliby go w skrajnym przypadku wyłączyć albo sfałszować dane zebrane podczas eksperymentu. Winą za złe zabezpieczenie serwera obarczono niefrasobliwego pracownika American Fermilab.

Już w środę administratorzy serwera hostującego CMS, byli zajęci usuwaniem dużej ilości nadsyłanych plików, również ponad 90% maili dziennie nadsyłanych do ośrodka to spam. Aby udoskonalić metody zabezpieczeń, CERN powołał grupę ds. monitorowania 110 systemów wykorzystywanych w różnych celach. Nie dostrzegła jednak ona żadnych nieprawidłowości.

© dobreprogramy