Sun wycofał autoryzację Microsoft na wspieranie MS JVM

Strona główna Aktualności

O autorze

Jednym z postanowień porozumienia pomiędzy Microsoft a firmą Sun, zawartego w styczniu 2001 roku, a dotyczącego kwestii dystrybucji i rozwoju wirtualnej maszyny Microsoft (Microsoft Java Virtual Machine), jest cofnięcie Microsoft autoryzacji przez firmę Sun na wspieranie Microsoft JVM po 2 stycznia 2004 roku. W rezultacie, kolejne nowe wersje Windows, jak też inne produkty nie będą zawierały Microsoft JVM oraz zostanie również wstrzymana dystrybucja Microsoft Visual J++.

O rozstrzygnięciach sądowych związanych z tą sprawą pisaliśmy 27 czerwca br.

Jak już zostało wspomniane powyżej, porozumienie z firmą Sun nie upoważnia Microsoft do dokonywania jakichkolwiek zmian w Microsoft Java VM, dotyczy to również wszelkich uaktualnień bezpieczeństwa, po 2 stycznia 2004 roku. W związku z tym, Microsoft nie może proponować klientom, aby w dalszym ciągu używali Microsoft JVM w tworzonych przez siebie rozwiązaniach, po 2 stycznia 2004 roku.

Microsoft rozpoczął już proces usuwania Microsoft JVM z nowych produktów w kanałach dystrybucyjnych. Oznacza to w szczególności, że od tej pory nie będzie dołączać Microsoft JVM do jakiejkolwiek nowej wersji Windows, w tym także do uaktualnień (Service Pack), nie będzie również dystrybuować nowych wersji Microsoft JVM poprzez strony internetowe Microsoft. Jakkolwiek firma będzie kontynuować dostarczanie zabezpieczeń do Microsoft JVM dla obecnych klientów do 2 stycznia 2004 roku (Microsoft nie jestes autoryzowany przez firmę Sun do tworzenia żadnych poprawek i aktualizacji bezpieczeństwa po 2 stycznia 2004 roku).

Co najważniejsze można kontynuować użytkowanie Microsoft JVM, i nie ma żadnych wymagań w stosunku do klientów, aby wymieniali lub usuwali technologie wykorzystywane przez Windows na swoich komputerach osobistych. Klienci którzy zajmują się programowaniem i używają narzędzi do tworzenia aplikacji w Java, mogą w dalszym ciągu redystrybuować
Microsoft JVM wśród swoich klientów zgodnie z warunkami umowy licencyjnej dla tego rodzaju oprogramowania.

© dobreprogramy
s