Sunbird 0.9 - mniejsze wymagania w nowej odsłonie

Strona główna Aktualności

O autorze

Ukazała się kolejna wersja organizera osobistego Mozilli - Sunbird 0.9. Wśród najistotniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji Sunbirda warto zwrócić uwagę na modyfikację aplikacji pod kątem zapotrzebowania na pamięć operacyjną oraz znaczną poprawę stabilności i współdziałania z różnymi serwerami CalDAV.

Ponadto wprowadzono wiele zmian wizualnych, m.in. wydarzenia wielodniowe wyposażone zostały w graficzne wskaźniki obrazujące połączenie dni związanych z zadaniami. Zmodyfikowane zostały także widoki kalendarza i tzw. minimonth (wyświetlane w lewym, górnym rogu okna). Podczas przeładowywania kalendarza wprowadzono wskaźnik postępu.

Najnowszą wersję organizera ze stajni Mozilli można pobrać z naszego działu PROGRAMY -> Dom -> Organizery osobiste.

© dobreprogramy