reklama

Światowe Badanie Piractwa Komputerowego 2007

Strona główna Aktualności

O autorze

Światowe Badanie Piractwa Komputerowego przeprowadzone przez IDC na zlecenie Business Software Alliance wskazuje, że skala piractwa w Unii Europejskiej pozostała w 2006 roku na poziomie 36%, choć wartość szkód ponoszonych przez producentów oprogramowania zainstalowanego w komputerach osobistych zmniejszyła się o miliard dolarów (do 11 mld USD). W Polsce piractwo komputerowe spadło o jeden punkt procentowy (do 57%) trzeci rok z rzędu, choć wartość nielegalnego oprogramowania w naszym kraju wycenia się na kwotę blisko 100 mln USD większą niż rok wcześniej (484 mln USD w 2006, 388 mln USD w 2005).

W badaniu zwraca się także uwagę na fakt, że jakkolwiek największe szkody dotykają Europę Zachodnią, to jednak dwukrotnie wyższy rozwój rynku IT w krajach Europy Środkowej i Wschodniej powoduje, że wysokość szkód w Unii Europejskiej pozostaje wysoka. Pomimo, że skala piractwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej spadła o jeden procent do poziomu 68%, to jednak w związku z dynamicznym rozwojem rynku, wysokość szacowanych szkód wzrosła o 862 mln USD, osiągając poziom 4.1 miliarda USD. Bartłomiej Witucki, rzecznik BSA w Polsce, komentując wyniki badania, zwraca uwagę, że piractwo komputerowe w Polsce spada o jeden procent trzeci rok z rzędu. To pozytywna tendencja i mam nadzieję, że nie tylko będzie utrzymana w następnych latach, ale że będzie postępować jeszcze bardziej dynamicznie - konkluduje Witucki.

Skala piractwa w Unii Europejskiej - pomimo rozszerzenia Unii do 25 krajów - spadła z poziomu 37% odnotowanego w 2003 roku, co stanowi pozytywny efekt podejmowanych działań antypirackich. Istotnym elementem przyczyniającym się do utrzymania poziomu piractwa w UE na poziomie niezmiennym od 2005 roku, jest harmonizacja prawa europejskiego mająca pozytywny wpływ na skuteczność egzekucji prawa.

W kwestiach rozwiązań prawnych niepokój wśród specjalistów IDC budzi ewentualny wpływ nowej dyrektywy (Criminal Law Directive), która ostatnio była poddana pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Nowa dyrektywa ma na celu harmonizację prawa w Unii Europejskiej w zakresie procedur karnych związanych z egzekucją praw własności intelektualnej. Niektóre definicje zawarte w dyrektywie mogą umożliwić udostępnianie oprogramowania w Internecie, jeśli nie wiąże się ono z osiąganiem zysku.

Według IDC, rozwój szerokopasmowego dostępu do sieci w krajach rozwiniętych doprowadził do tego, że Internet stał się dominującym kanałem dystrybucji nielegalnego oprogramowania. W krajach rozwijających się nadal częściej spotykane są podróbki oprogramowania na płytach CD, jakkolwiek można przypuszczać, że z czasem także tam Internet stanie się głównym medium dystrybucji.

Więcej informacji o badaniu znaleźć można pod adresem: bsa.org/globalstudy

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama