Świetna forma popularyzacji nauki

Strona główna Aktualności

O autorze

Takie zdanie o Wikipedii wyraził dr Piotr Flatau, pracownik Scripps Institution of Oceanography, University of California w San Diego. Udzielił on wywiadu O polskiej wikipedii, pogodzie i klimacie dla serwisu PAP poświęconego nauce w Polsce.

Doktor Flatau redaguje głównie artykuły poświęcone fizyce atmosfery i meteorologii, dziedzinom które zna najlepiej. W polskim wydaniu wikipedii prawie nic o tym nie było. Może dzięki temu, co piszę, ktoś zostanie naukowcem? Może zachęcę innych naukowców do popularyzacji nauki? - powiedział.

Jak twierdzi - jego obawy o psikusy i złośliwe edycje haseł z czasem zmalały, gdy przekonał się do angielskiej wikipedii podpatrując jak chętnie jego córka korzystała z Enwiki jako dostępnego źródła wiedzy. Pomyślałem, że to taki nowy model współpracy, w którym z czasem wszystkie błędy są wyłapywane i jeżeli nawet początkowy artykuł jest do niczego, to można go poprawić - powiedział.

Jak widać Wikipedia staje się atrakcyjnym medium publikacji treści także dla specjalistów z różnych dziedzin. Po osiągnęciu przez polskie wydanie oszałamiającej liczby ćwierć miliona haseł, życzymy dalszego rozwoju projektu i stopniowego poprawiania jego jakości. :-)

© dobreprogramy
s