Szybki Internet na Warmii i Mazurach

Strona główna Aktualności

O autorze

Telekomunikacja Polska i Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisały dziś list intencyjny o współpracy przy rozbudowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców województwa, na terenach słabo zurbanizowanych. Porozumienie pozwoli wykorzystać środki unijne i ma przyczynić się do rozwoju całego regionu.

Naszym celem jest współpraca z administracją samorządową w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego i dostarczenia szybkiego Internetu. Docelowo chcielibyśmy objąć tym programem całą Polskę podkreśla Maciej Witucki, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej. Dzięki programowi mieszkańcy wsi i miasteczek dostaną możliwość korzystania z Internetu, który jest niezbędny w działalności gospodarczej i zdobywaniu informacji.

Na Warmii, Mazurach i Powiślu, szczególnie na obszarach wiejskich, ciągle są jeszcze miejsca dotknięte efektem wykluczenia cyfrowego mówi Jacek Protas, marszałek województwa. - Strategia rozwoju województwa i Regionalny Program Operacyjny zakładają wsparcie i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym również rozbudowę infrastruktury teleinformacyjnej. Żeby osiągnąć cele, jakie sobie stawiamy, potrzebna jest współpraca i wymiana doświadczeń między sektorem publicznym i przedsiębiorcami, bo to się przyczynia do rozwoju województwa.

Program zakłada rozbudowę sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu, szczególnie na obszarach zagrożonych tzw. "wykluczeniem cyfrowym", które nie są opłacalne dla operatorów. Na Warmii i Mazurach takich miejsc jest dużo. Obecnie jedynie 18 % spośród ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Administracja samorządowa wybuduje sieć telekomunikacyjną ze środków publicznych i unijnych. Z kolei TP zapewni przyłącza do klientów i zaplecze informatyczne, serwery, centrale telefoniczne, itp. TP podpisała wcześniej dwa listy intencyjne o współpracy z samorządami w budowie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu: z województwami małopolskim i dolnośląskim. W pierwszym przypadku doszło już do podpisania porozumienia określającego warunki współpracy pomiędzy TP, a województwem małopolskim.

W latach 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego Polska może otrzymać z funduszy Unii Europejskiej ponad 1,3 mld euro.

© dobreprogramy