r   e   k   l   a   m   a
reklama

T-Mobile narusza prawa konsumentów? „Granie na Czekanie” pod lupą UOKiK-u

Strona główna Aktualności

O autorze

Hodowca maszyn wirtualnych i psów, poza tym stary linuksiarz, bonvivant i śmieszek. W 2012 roku napisał na DP o algorytmie haszowania Keccak i wciąż pamięta, jak on działa.

Wydaje się czymś oczywistym, że dodatkowe usługi telekomunikacyjne powinny być włączane jedynie na żądanie klienta, szczególnie jeśli są to usługi płatne. Niestety nie dla każdego jest to oczywiste. Klienci T-Mobile dobrze znają usługi takie jak „Granie na Czekanie” czy „Szafa Gra” (w Heyah), pozwalające na odtwarzanie kiepskiej jakości utworów muzycznych podczas oczekiwania na połączenie z numerem abonenta, jak również usługę „Prenumeraty”, dostarczającej SMS-ami i MMS-ami informacji z serwisów rozrywkowych. Na początku za darmo – ale gdy minie okres promocyjny, nagle trzeba płacić. Praktykę tę zakwestionował Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z zebranych przez informacji UOKiK wynika, że T-Mobile domyślnie aktywuje wspomniane usługi przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub po doładowania konta. Jeśli klient sam z nich nie zrezygnuje, wysyłając SMS lub kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta, będzie ponosił dodatkowe koszty – i to mimo tego, że podczas zawierania umowy nie wyraził zgody na dodatkowe płatności.

Dlatego Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciw T-Mobile. Istnieje podejrzenie, że praktyka tego telekomu może być sprzeczna z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Art. 10 ust. 1 tej ustawy mówi, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

W zależności od wyników prowadzonego postępowania, Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich praktyk, wskazać środki usunięcia trwających skutków bezprawnej działalności, a nawet nałożyć karę pieniężą w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary.

© dobreprogramy
reklama
r   e   k   l   a   m   a

Komentarze

reklama
Polecamy w WP TechnologieWP TechnologieTest najlepszych telewizorów na Mundial