TP S.A. już nie będzie zarabiać na dialerach?

Strona główna Aktualności

O autorze

Telekomunikacja Polska S.A. nie ma prawa pobierać od abonentów opłat za usługi uzyskiwane za pośrednictwem numeru 0-700, realizowane w internecie przez firmy trzecie. Pobieranie takich opłat przez TP S.A. narusza zbiorowe interesy konsumentów - uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński.

Na środowej konferencji przedstawiciele Urzędu wyjaśnili, że zarzut UOKiK wobec TP S.A. dotyczy faktu, że usługi tego rodzaju realizowane są bez zawarcia umowy z abonentem. Spółka nie opracowała bowiem wzorca umownego, który jasno określałby zobowiązania stron, relacje między TP S.A., dostawcą usług audiotekstowych a konsumentem oraz sposób dochodzenia roszczeń.

Rozstrzygnięcie Urzędu odnosi się do problemu tzw. dialerów - programów, które instalują się w komputerze podczas wizyt na niektórych stronach internetowych (zazwyczaj na tych, które obfitują w nie zawsze ubrane panie ;-). Zmieniają one, często bez wiedzy użytkownika, numer telefoniczny, przez który modem łączy się z siecią, z normalnego (rozpoczynającego się od 0-20) na wielokrotnie droższy 0-700. W rezultacie klienci otrzymują od Telekomunikacji wysokie rachunki telefoniczne za świadczenia, których nie zamawiali.

© dobreprogramy
s