Tajne dokumenty w MediaRecovery

Strona główna Aktualności

O autorze

Zajmująca się odyskiwaniem danych i tzw. informatyką śledczą (computer forensics) firma MediaRecovery, znana m.in. z prezentowanego na łamach vortalu programu MediaEraser, uzyskała uprawnienia do przetwarzania dokumentów objętych klauzulą "tajne". Dzięki nowym uprawnieniom firma może świadczyć komercyjne usługi dla największych firm, również z branż o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Kancelarie tajne, w których przetwarza się dokumenty oznaczone klauzulą tajne posiadają niemal wszystkie firmy ze strategicznych sektorów gospodarki, w szczególności zbrojeniowe, energetyczne i paliwowe. Dokumenty tajne, często w postaci elektronicznej, znajdują się także w prywatnych firmach. Co naturalne, wyciek takich informacji jest poważnym niebezpieczeństwem i może poważnie zagrazić interesom firmy. Dlatego ważne w takich przypadkach jest ustalenie, w jaki sposób dane przedostały się w niepowołane ręce. Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur specjaliści computer forensics mogą zebrać ślady elektroniczne oraz dokonać ich analizy, co umożliwia wskazanie osoby odpowiedzialnej za ujawnienie tajnych danych.

© dobreprogramy
s