Tańszy Internet u lokalnych dostawców?

Strona główna Aktualności

O autorze

Z końcem października Urząd Komunikacji Elektronicznej wprowadził nową ofertę ramową RRLO (Reference Leased Lines Offer) określająca warunki zawierania przez TP SA z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Oznacza to, że UKE zobligował Telekomunikację Polską do zawierania umów z dzierżawcami łącz na nowych korzystniejszych dla nich warunkach.

Nowa ramowa oferta obejmuje łącza o różnej przepustowości, ceny obniżone zostały od 25% do 49%. Wprowadzony został wzór umowy ramowej do oferty, co ma sprzyjać równemu traktowaniu przedsiębiorców przez TP SA. W praktyce działania UKE powinny doprowadzić do obniżenia cen dostępu do Internetu oferowanych przez małych i średnich dostawców Internetu (choćby w sieciach osiedlowych).

Nowa oferta ramowa została wprowadzona 31 października i ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że procedura odwoławcza nie wstrzyma jej wejścia w życie. Pozostaje nam jedynie czekać na efekty i nowe ciekawe oferty dostępu do Internetu.

© dobreprogramy