Telefon, e-mail, a nawet współdomownicy – o takim rejestrze urzędnicy kiedyś mogli tylko marzyć

Strona główna Aktualności
image

O autorze

System Rejestrów Państwowych (SRP) to uruchomiony w 2015 roku zbiór baz danych, który połączył, jak to określono, kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry, w tym PESEL, dowodów osobistych i aktów stany cywilnego. Rozwijane pod nadzorem Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) rozwiązanie posłużyć miało w zeszłym roku do załatwienia niemal 25 mln spraw – a będzie ich znacznie więcej. Ministerstwo Cyfryzacji chce rozszerzenia SRP o cztery dalsze obszary danych o obywatelach. Urzędnicy zyskają łatwy wgląd do danych paszportowych, spisu wyborców, bazy bezpośrednich kontaktów do obywateli oraz co szczególnie ciekawe, realnego składu gospodarstw domowych. Bez obaw – to wszystko dla naszego dobra, usprawnienia obsługi obywateli, zapewniają przedstawiciele COI.

Faktycznie, połączenie baz danych w SRP doprowadziło do odmiejscowienia niektórych czynności urzędowych, takich jak złożenie wniosku o dowód osobisty czy wydanie aktu urodzenia, ślubu czy zgonu. Wcześniej można było to zrobić tylko w miejscu zameldowania, gdyż urzędnicy nie mając dostępu do ujednoliconego systemu informatycznego mogli korzystać tylko z danych o „mieszkańcach” ich gminy.

Urzędnik zadzwoni do obywatela

Czy rozszerzony o nowe bazy SRP nie sięga jednak za daleko? COI chce stworzyć rejestr kontaktów do obywateli, z numerem telefonu komórkowego, adresem poczty elektronicznej oraz adresem zamieszkania, pozyskanego z rejestru wyborców gmin. Ma to przyspieszyć kontakt władzy z obywatelem, np. przy konieczności poprawienia wniosków składanych online. Urzędnik zamiast szukać danych kontaktowych przez wyszukiwarkę, a nawet serwisy społecznościowe, miałby po prostu sprawdzić zawartość bazy przez oficjalnego klienta – a potem zadzwonić.

Znajomość adresu, telefonu czy e-maila to jednak nic, w porównaniu do przełomu, jakim będzie tzw. parentyzacja. Władza chce dysponować pełnym spisem gospodarstw domowych, obejmującym nie tylko faktyczną ich liczebność, ale i listę pozostających w nich obywateli. Według COI takie informacje są urzędnikom niezbędne, by walczyć z wyłudzeniami świadczeń społecznych.

Ogólnoeuropejski trend – nowoczesne państwo

Rozszerzenie SRP zajmie około trzech lat, pieniądze na to pójdą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na razie Ministerstwo Cyfryzacji rozważa różne metody pozyskania informacji do swoich baz (włącznie z pobraniem zbiorów numerów telefonów od telekomów). W ramach całej operacji trzeba będzie też uzgodnić i zweryfikować bazy USC, ZUS, komisji wyborczych i sądów rodzinnych. Pozwoli to m.in. na połączenie numerów PESEL dzieci i rodziców. Dopiero wtedy będzie mógł powstać rejestr danych pełnych i pewnych o wszystkich obywatelach.

Inicjatywa czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę to, że podobne systemy powstają już w innych krajach unijnych, nie sądzimy, by akurat rozszerzenie polskiego SRP miało zostać zablokowane. Pod hasłem budowy nowoczesnego państwa głosi się przecież konieczność dysponowania przez władze kompletnym zbiorem informacji o obywatelach, także prywatnych – jak choćby o ich życiu rodzinnym. We Francji rząd Manuela Vallsa posunął się przecież do tego, by w ogromnej bazie informacji o obywatelach gromadzić także ich dane biometryczne – wzrost, kolor oczu, a nawet odciski palców. Nam pozostaje mieć nadzieję, że w Ministerstwie Cyfryzacji z francuskimi pomysłami jeszcze się nie zapoznano, choć biorąc pod uwagę włączenie do SRP bazy paszportowej, to umieszczenie tam odcisków palców byłoby w pełni uzasadnione.

© dobreprogramy