Testowe Mono 2.8 wydane

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydano testową wersję platformy Mono 2.8. Będzie to pierwsza wersja, która finalnie stanie się wersją 3.0, objętą długim okresem wsparcia technicznego. Poprzednią taką wersją była 2.6.

W wydanej teraz wersji pojawił się nowy garbage collector o nazwie SGen, który jest znacznie wydajniejszy od dotychczas używanego Boehm GC. Pojawiła się też pełna obsługa C# 4.0, Parallel Extensions i LINQ to SQL. Dodane zostały też nowe frameworki: Parallel Framework, System.XAML, System.Dynamic, Managed Extensibility Framework, ASP.NET MVC 2 oraz System.Data.Services.Client. Kod czterech ostatnich pochodzi z Microsoftu, który udostępnił je na licencjach zatwierdzonych przez OSI. Zintegrowana została obsługa platformy OpenBSD oraz pojawiło się wsparcie dla ASP.NET 4.0. Usunięto zależność od GLIB.

Wprowadzono także wiele innych ulepszeń, m.in. przyspieszono działanie rdzenia frameworka. Data wydania finalnej wersji 2.8 nie jest jeszcze znana.

© dobreprogramy