Tim Berners-Lee ogłasza powstanie Fundacji WWW

Strona główna Aktualności

O autorze

W wywiadzie dla BBC News, Tim Berners-Lee, twórca sieci WWW, poinformował o powstaniu Fundacji WWW, której jednym z głównych założeń jest opracowanie mechanizmu umożliwiającego oddzielenie miejsc w Internecie, gdzie znaleźć można rzetelne informacje od tych zawierających plotki.

Berners-Lee w trakcie rozmowy z dziennikarzami mówił o zmianach, jakie wprowadzić należy w Sieci, by stała się ona bardziej przyjazna i dostępna dla Internautów. Pośród wszystkich poruszonych przez niego aspektów najistotniejszym wydaje się zastosowanie podziału stron i serwisów internetowych w taki sposób, by promować tylko te, które zawierają wiarygodne informacje. Przykładem niepotrzebnej histerii, jaką wywołać mogą plotki rozpowszechnione w Internecie jest według niego historia Wielkiego Zderzacza Hadronów. Powołana przez Bernersa-Lee do życia Fundacja WWW opracować ma złożony mechanizm oznaczania rzetelnych dostawców informacji w Sieci, umożliwiając tym samym wielu organizacjom nadawanie serwisom różnych etykiet, które świadczyłyby o wiarygodności treści.

Inną kwestią, nad jaką pracować będzie Fundacja WWW jest ułatwienie dostępu do Internetu mieszkańcom najbiedniejszych rejonów na świecie. Z czasem Sieć stać się ma bardziej przyjazna dla wszelakiego rodzaju urządzeń mobilnych, a z racji tego, że większość osób zamieszkałych wspomniane tereny to analfabeci, Berners-Lee mówił także o dostarczaniu treści w sposób niewymagający umiejętności czytania. Ponadto ważnym elementem działalności Fundacji WWW ma być także zapewnianie neutralności każdemu użytkownikowi Internetu, tak by mógł swobodnie wyrażać swoje zdanie i dokonywać wyborów.

© dobreprogramy