UKE analizuje ceny Internetu w Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił niezwykle ciekawy dokument - analizę cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA.

W analizie zostały omówione i porównane oferty: TP, Netii, GTS Energis, Dialog, UPC, Vectry, Aster oraz spółki Multimedia Polska. To najwięksi dostawcy należy jednak pamiętać, że w Polsce funkcjonuje również przeszło 3500 lokalnych dostawców których oferta może być bardziej atrakcyjna.

Co ciekawe UKE udostępnił tzw. mapy popytu usług dostępowych, dzięki nim można między innymi dowiedzieć się jacy operatorzy dostarczają usługi na terenie wybranego powiatu.

Operatorzy świadczą usługi na podobnych zasadach. Standardem jest obecnie stosowanie dużych upustów cenowych lub zawieszenie płatności na okres kilku miesięcy, po czym dopiero następuje okres płatny lub podniesienie ceny abonamentu. Prawie wszyscy operatorzy stosują te same okresy obowiązywania umów tj. 12, 24 i 36 miesięcy lub na czas nieokreślony oraz oferują usługi o takich samych parametrach przepustowości 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s i 6 Mbit/s. Wyjątkiem jest tu Netia. oraz operatorzy telewizji kablowych Aster i UPC oferujący inne pośrednie przepływności, od 756 kbit/s do 20 Mbit/s (dane na dzień 3 kwietnia).

Operatorzy alternatywni na własnej infrastrukturze sieciowej mają dużo większe możliwości stworzenia oferty, która by w najpełniejszy sposób spełniała wymagania klientów. Jak wynika z analizy UKE, ceny tychże operatorów są tańsze od aktualnej promocji TP "Bezpieczny Internet" od 4 do 38%. Operatorzy alternatywni oferujący usługę na łączach TP są tańsi o 4 do 25%.

Co ciekawe analiza wskazuje, że ceny w Polsce są jedymi z najniższych w Europie (przy obecnym kursie euro wyglądałoby to jeszcze lepiej). Pomimo tego, badanie przeprowadzone przez firmę Indicator na zlecenie UKE pokazuje, że Polacy nadal uważają usługę dostępu do Internetu za drogą. Średnia kwota jaką respondenci podawali za akceptowalną wyniosła 52 zł i oscylowała ona w granicach ceny za dostęp do Internetu o przepływności 1 Mbit/s.

W załączonej analizie zestawione zostały aktualne oferty poszczególnych operatorów świadczących dostęp do sieci Internet na własnych łączach (cz. 1), na łączach TP (cz. 3) oraz ujęto różnice w stosunku do cen TP (cz. 2 i 4). Na zakończenie zestawione zostały ceny dostępu do sieci Internet w Polsce i w pozostałych krajach UE.

Zachęcamy do zapoznania się z tym rozległym, jednak niezwykle interesującym dokumentem (PDF), szczególnie osoby zamierzające zawrzeć nowe umowy na usługi dostępowe nie powinny go pominąć. Niewątpliwie znakomitym uzupełniem szczegółowych analiz cen będzie wspomniana mapa pozwalająca łatwo odnaleźć potencjalnych dostawców.

© dobreprogramy