UKE uznał, że CAPTCHA Aero2 jest zgodna z umową i korzystna

Strona główna Aktualności

O autorze

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił stanowisko w sprawie wprowadzenia przez Aero2 mechanizmu zabezpieczającego Bezpłatny Dostęp do Internetu. UKE broni CAPTCHY i zapewnia, że ma ona korzystny wpływ na wypełnianie misji, jaką ma przed sobą BDI.

Zabezpieczenie bezpłatnego dostępu do Internetu, jakie wprowadziło Aero2, wywołało uczucie frustracji osób korzystających z BDI. Testy stawały się bardziej skomplikowane z dnia na dzień i zanim operator zadziałał w kierunku ustalenia maksymalnego poziomu ich trudności, uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem Aero2 graniczyło z cudem. Do UKE wpłynęły liczne skargi użytkowników, tak na stopień trudności testu, jak i wprowadzenia go w ogóle. Spółkę Aero2 oskarżano o naruszenie warunków decyzji z września 2012 roku, na mocy której przyznano jej częstotliwości z bloku 2,6 GHz (2570-2620 MHz) do świadczenia usług BDI.

Przede wszystkim, po konsultacjach, na stronie Aero2 znalazły się instrukcje usunięcia zabezpieczenia wizualnego dla osób niewidzących i niedowidzących.

Z dalszych wyjaśnień możemy dowiedzieć się, że wprowadzenie mechanizmu nie wprowadza ograniczenia dostępności sieci telekomunikacyjnej Aero2, ani nie ogranicza grona użytkowników końcowych, co jest jednym z podstawowych warunków umowy. Zabezpieczenie nie ma również wpływu na interoperacyjność z dostępnymi urządzeniami końcowymi. UKE powołuje się na badania firmy Gemius i zaznacza, że w dwóch najpopularniejszych w kraju przeglądarkach (cyt. FireFox, Inernet Explorer) CAPTCHA wyświetla się prawidłowo i jej rozwiązanie nie przysparza problemów. Osoby wykluczone cyfrowo, które poprzez BDI otrzymują po raz pierwszy dostęp do usługi Internetu, wykorzystują przede wszystkim, ale nie tylko, powszechnie dostępne na rynku urządzenia np. laptopy, które w prosty sposób umożliwiają tak połączenie się z siecią (poprzez modem) jak i korzystanie z usługi BDI za pośrednictwem typowej przeglądarki.

A co z użytkownikami tabletów i smartfonów? Problemy z rozwiązaniem testu na małym ekranie to już ich problem. UKE uważa, że jeżeli dany użytkownik BDI decyduje się na korzystanie z usługi na innych urządzeniach […] bądź też korzysta z dostępu do Internetu za pośrednictwem specjalnych przeglądarek, które dla urządzeń mobilnych typu smartfon zapewniają kompresję danych np. Opera Mini, pośrednio utrudniając wyświetlenie kodu, użytkownik ten korzysta z usługi BDI akceptując zasady jej świadczenia przez Aero2, w tym przyjmuje na siebie obowiązek rozwiązania kodu CAPTCHA, w celu uzyskania dostęp do sieci Internet.

W oczach UKE prowadzenie mechanizmu CAPTCHA oznacza wyłącznie przerywanie sesji nieodpłatnego dostępu do Internetu i konieczność nawiązania kolejnej poprzez wpisanie kodu. Po jego wpisaniu i nawiązaniu kolejnego 60-minutowego połączenia, użytkownik BDI nie jest w żaden sposób ograniczany w dostępie do treści i protokołów, więc i tego punktu umowy Aero2 nie łamie. Warto pamiętać, że to zobowiązanie dotyczy tylko rezerwacji częstotliwości wskazanych w Decyzji Rezerwacyjnej, to znaczy częstotliwości 2,6 GHz. Zakaz nie ma zastosowania w sieci detalicznej HSPA+ 900 MHz.

Użytkownicy Aero2 przywoływali jako argument także ustawę o języku polskim i wskazywali, że do rozwiązania captchy niezbędna jest znajomość języka angielskiego. Ten argument również został odrzucony, gdyż ciągi znaków mogą przypominać angielskie słowa zapisane z błędem, ale często są zupełnie losowe.

Tym samym Urząd Komunikacji Elektronicznej Uznał, że Aero2 nadal realizuje postulat dostarczania „Internetu socjalnego”, czyli bezpłatnego dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo. Można uznać, że teraz spełnia go lepiej, gdyż kiedy połączenia Aero2 były automatycznie wznawiane, sesje były nienaturalnie wydłużane i wielu użytkowników miało problemy z dostępem do Sieci, podczas gdy inni wykorzystywali BDI niezgodnie z regulaminem (do pobierania dużych ilości danych czy sprzedawania usług dalej). CAPTCHA jest więc krokiem pozytywnym, mającym zagwarantować prawidłowe wypełnianie postanowień Decyzji Rezerwacyjnej i prawidłową konkurencję wśród ofert komercyjnych. Trzeba pamiętać, że BDI ma służyć do komunikacji drogą elektroniczną z urzędami czy sprawdzania poczty na darmowych kontach.

UKE podsumowuje: Mając powyższe na uwadze, a także podnoszone przez użytkowników BDI zastrzeżenia należy jednoznacznie wskazać, iż wykorzystywanie BDI przez użytkowników dla nawigacji samochodowej, monitoringu firmy, systemów komunikacji machine to machine, czy też ściągania dużego wolumenu danych, jest sprzeczne z celem regulacyjnym dotyczącym zobowiązania Aero2 do dostarczania usługi BDI.

© dobreprogramy