UOKiK przeciw TP S.A.

Strona główna Aktualności

O autorze

Wszczęto postępowanie w sprawie stosowanych przez Telekomunikację Polską uslug "Pakiety internetowe TP". Według prezesa UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) naruszonone zostały zbiorowe interesy konsumentów w związku ze świadczeniem ww. usług.

Według UOKiK, TP S.A. nie dostarcza informacji swoim klientom o zakresie wykorzystania przysługującego im limitu dostępu do Internetu, a także jego wyczerpaniu. Oczywiście przyczynia się to do nieświadomego przekraczania przez konsumentów przyznanych im limitów co wiąże się z ponoszeniem przez nich wyższych opłat za serfowanie po sieci.

Jeżeli UOKiK po przeprowadzeniu postępowania dojdzie do wniosku, iż praktyki stosowane przez TP S.A. naruszają zbiorowe interesy konsumentów, zostanie wydana decyzja wzywająca do ich zaniechania. W przypadku gdy monopolista będzie zwlekał z podjęciem kroków mających przyczynić się do zaniechania stosowanych działań, może zostać nałożona kara w wysokości 1 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

© dobreprogramy
s