UOKiK przystąpił do programu Spam Zombie

Strona główna Aktualności

O autorze

Spam wykorzystywany jest już nie tylko do marketingu produktów i usług, ale coraz częściej stanowi narzędzie działań o charakterze kryminalnym - na przykład bezprawnego zdobywania numerów kont czy haseł dostępu. Nagminne jest wysyłanie wiadomości sprawiających wrażenie pochodzących od zaufanych nadawców. Jak wynika z danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), zjawisko to (ang. phishing) przybiera coraz większe rozmiary - w samym tylko styczniu 2005 roku odnotowano niemal 13 tys. takich wiadomości elektronicznych oraz ponad 2,5 tys. wspierających te ataki stron internetowych. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku jest to wzrost o prawie 300 proc.

W związku z powyższym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przystąpił do programu Spam Zombie realizowanego pod auspicjami amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC). Obok UOKiK bierze w nim udział 35 instytucji rządowych z 25 krajów. Pierwszym działaniem podjętym w ramach programu Spam Zombie jest opracowanie i przekazanie dostawcom usług internetowych listu zawierającego informacje o środkach zapobiegawczych, jakie mogą być zastosowane w celu ochrony konsumentów przed niezamawianą korespondencją elektroniczną.

Warto podkreślić, że każdemu przysługuje możliwość zaskarżenia konkretnego przejawu spamu - przez złożenie wniosku do organów ścigania. Postępowanie - w sprawie o wykroczenie - prowadzone jest przeciw osobie inicjującej wiadomość.

© dobreprogramy
s