UOKiK w sprawie laptopów z Windows

Strona główna Aktualności

O autorze

Sprzedaż laptopów z oprogramowaniem Microsoft może ograniczać konkurencję - stwierdził po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto, jak informuje na swoich stronach, ze względu na globalny zasięg procederu sprawa została przekazana Komisji Europejskiej.

Postępowanie wszczęte w grudniu 2007 roku miało na celu wstępne ustalenie, czy zasady sprzedaży komputerów przenośnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows nie naruszają prawa antymonopolowego. Wątpliwości UOKiK wzbudziły zasady współpracy pomiędzy producentami komputerów przenośnych a spółką Microsoft. Zgodnie z informacjami UOKiK mają oni prawo do preinstalacji jej systemu operacyjnego na wytwarzanym sprzęcie. Jednocześnie są oni zobligowani do raportowania liczby sprzedawanych laptopów. Mimo braku formalnego zobowiązania do instalowania produktów Microsoftu, przedsiębiorcy przyznają, że zasady współpracy są na tyle atrakcyjne, że nie pozostawiają im wyboru. Jak ustalił Urząd regułą jest, że producenci sprzedają laptopy wyłącznie z systemem operacyjnym Microsoftu. Konsumentowi trudno jest zrezygnować z preinstalowanego oprogramowania chociażby ze względu na brak możliwości zwrotu jego ceny. Tymczasem, jak wskazuje UOKiK, to do klienta powinien należeć wybór systemu operacyjnego, z którego chce korzystać.

Zdaniem Prezesa UOKiK informacje zebrane w toku postępowania wskazują, że mogło dojść do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy Microsoft a producentami laptopów. Charakter postępowania - w szczególności zakres terytorialny działania przedsiębiorców - wskazuje, że skutki porozumienia mogą rozciągać się na teren całej Unii Europejskiej. W związku z tym Prezes UOKiK zdecydowała się przekazać zgromadzone materiały Komisji Europejskiej.

© dobreprogramy