reklama

UOKiK walczy ze spamem

Strona główna Aktualności

O autorze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wszczął postępowania, w których sprawdzi czy doszło do złamania prawa w chwili rozsyłania za pomocą poczty elektronicznej niezamówionych przez konsumentów informacji handlowych dotyczących nowego portalu giełdy samochodowej adMoto.pl. UOKiK sprawdzi, czy w trakcie kampanii reklamowej adresy mailowe odbiorców portalu były wykorzystywane w sposób naruszający ich interesy.

UOKiK zbada również, czy spółka Money.pl w sposób należyty wykonuje umowę o świadczenie subskrypcji usługi e-gazety. Z informacji zebranych przez Urząd wynika, że mogło dojść do fałszowania rozsyłanych do adresatów nagłówków e-mail. W stopce wysyłanych wiadomości zamieszczana była informacja, że nadawcą jest Money.pl., tymczasem treść wskazywała, że przesyłki zostały skierowane do odbiorców np. przez Bank BPH.

Nie musimy być bezradni wobec niezamawianej korespondencji - każdemu przysługuje możliwość zaskarżenia osoby inicjującej spam. Fakt nagabywania niezamówionymi przesyłkami możemy zgłosić na policję - spam jest traktowany jako wykroczenie. W przypadku wykorzystania niezgodnego z prawem danych osobowych właściwą instytucją będzie również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z drogi cywilnoprawnej mogą skorzystać również przedsiębiorcy. Przesyłanie niezamówionej korespondencji jest bowiem czynem nieuczciwej konkurencji.

© dobreprogramy

Komentarze

reklama