Ubezpieczenie od Open Source?

Strona główna Aktualności

O autorze

Amerykańska firma ubezpieczeniowa R J Kiln & Co oferuje ubezpieczenie od ryzyka przejścia na oprogramowanie typu Open Source. Wdrażanie takich rozwiązań niesie za sobą pewne ryzyko bycia pozwanym o łamanie praw patentowych, gdyż jak się szacuje, Linuks łamie około 300 patentów róznych firm.

Oferowana polisa obejmuje sytuacje, kiedy firma na skutek wyroku sądu będzie musiała zrezygnować z otwartego oprogramowania i ponieść koszty związane z zakupem rozwiązań komercyjnych. W ograniczonych przypadkach ubezpieczenie obejmowało będzie także wymianę otwartego kodu. Ryzyko pozwania oceniane będzie przez organizację Open Source Risk Management. Maksymalna kwota odszkodowania nie jest mała, wynosi 10 mld USD.

Firmy Novell i Red Hat także oferują podobne ubezpieczenia, ale tylko dla użytkowników ich dystrybucji.

© dobreprogramy
s