Układ w sprawie Allegro

Strona główna Aktualności

O autorze

Wokół spółki zarządządzającej paltformą Allegro.pl od dawna już toczą się spory własnościowe. Największy polski serwis aukcyjny powstały w grudniu 1999 roku jest obecnie zarządzany przez spółkę QXL Poland, jednak od lat roszczenia do jego własności (a w zasadzie do własności udziałów w QXL Poland) wysuwa brytyjska spółka QXL Ricardo, która w początkach działalności Allegro była liczącym się udziałowcem QXL Poland.

Sprawa wciąż nie znalazła prawomocnego rozstrzygnięcia w sądzie, jak podaje jednak Gazeta.pl pojawiła się propozycja układu w świetle, którego brytyjska spółka giełdowa QXL Ricardo miałaby wyemitować nowe akcje, które przeszłyby na własność udziałowców polskiej spółki QXL Poland zarządzającej portalem Allegro.pl. W zamian ci ostatni oddaliby swoją spółkę i kilka spółek zależnych stronie brytyjskiej. W ten sposób zostaliby 22-proc. akcjonariuszami QXL Ricardo.

Czy ta propozycja jest pierwszym krokiem do zakończenia sporu jesze nie wiadomo. Więcej informacji na temat wymienionego układu oraz stosunków własnościowych w zainteresowanych spółkach znaleźć można w artykule Układ w sprawie Allegro opublikowanym w portalu Gazeta.pl.

© dobreprogramy
s