Ulepszenia grafiki w Windows 7

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft poinformował o dwóch istotnych ulepszeniach jakie wprowadził w Windows 7 w zakresie grafiki.

Podczas testów wydajności podsystemu graficznego Microsoft doszedł do wniosku, że często przyczyną problemów jest synchronizacja przy dostępie do GDI (Graphics Device Interface). W Windows Vista i wcześniejszych aplikacja chcąca coś wyświetlić musiała uzyskać wyłączny dostęp do GDI co blokowało inne programy. Było to szczególnie uciążliwe przy przełączaniu z jednej aplikacji na drugą gdy ta pierwsza zajmowała dużą ilość pamięci operacyjnej. Następowało wtedy bowiem przeniesienie zawartości tej pamięci do pliku wymiany co opóźniało zwolnienie blokady dostępu do GDI. W Windows 7 dokonano przebudowy mechanizmów synchronizacji rezygnując z ogólnosystemowej blokady i zastępując ją wieloma innymi, o ograniczonym zakresie działania. Wprowadza to co prawda pewien niewielki narzut gdy działa tylko jedna aplikacja ale pozwala uzyskać spore przyspieszenie grafiki przy większej ilości działających programów, szczególnie na wielordzeniowych procesorach.

Druga zmiana dotyczy pamięci zajmowanej przez okna. Dotychczas każda graficzna aplikacja korzystająca z GDI używała de facto z dwóch pamięci: pamięci wideo oraz systemowej, przy czym w obu obszarach były przechowywane te same dane. Wynikało to z tego, że menedżer okien DWM (Desktop Window Manager) wymagał dostępu do tych samych danych co karta graficzna. GDI działa bowiem w obrębie systemu i nie korzysta bezpośrednio z karty graficznej. Podczas prac nad Windows 7 Microsoft zdecydował się na usunięcie tego duplikowania. W tym celu GDI zaczęło korzystać ze sprzętowej akceleracji jaką oferuje karta graficzna. Wymaga to jednak odpowiednich, nowym sterowników WDDM 1.1 (Windows Display Driver Model). Oczywiście spowodowało to, że w niektórych przypadkach, na szczęście dosyć rzadkich, następował spadek wydajności ze względu na konieczność odwoływania się procesora do pamięci karty graficznej. Ciekawostką jest też fakt, że w nowym rozwiązaniu ilość użytej pamięci nie zwiększa się wraz z otwieraniem nowych okien.

© dobreprogramy

Komentarze