Umowa przez Internet

Strona główna Aktualności

O autorze

Coraz częściej i coraz więcej osób zawiera umowy za pomocą Internetu. Umowy te noszą nazwę umów zawieranych na odległość. Często jednak nie jesteśmy świadomi naszych praw przy zawieraniu takiej umowy. Nie wiemy w jaki sposób możemy odstąpić od umowy zawieranej przez Internet, a możemy to zrobić nawet bez podawania przyczyn odstąpienia.

Jakie są nasze prawa przy zawieraniu tego rodzaju umów, jakie wynikają z tego obowiązki dla obu stron, a także co jest potrzebne by taka umowa została zawarta - na te i szereg innych pytań odpowie artykuł pt.: Umowa przez Internet opublikowany na łamach Rzeczpospolitej.

© dobreprogramy
s