V Forum Internetu Obywatelskiego...

Strona główna Aktualności

O autorze

Wczoraj, podczas pierwszego dnia targów KOMPUTER EXPO 2004 odbyło się V Forum Internetu Obywatelskiego. Na Forum zaproszeni goście oraz przedstawiciele Internetu Obywatelskiego dyskutowali o prawie do prywatności w sieci, o prawach jednostki we wszechobecnych systemach komunikacji elektronicznej, o możliwościach obrony przed zalewającym wszystkich spamem, o zasadach działania oficjalnych i nieoficjalnych informatycznych rejestrów i baz danych gromadzących dane obywateli oraz o prywatności pracowników korzystającego z komputerów i sieci w miejscach pracy. Jednym z efektów dyskusji na Forum było wystosowanie postulatu o powołanie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich osoby Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci, którego głównym zadaniem byłoby monitorowanie stanu ochrony praw osobistych obywateli w sieciach komunikacji elektronicznej, przede wszystkim w Internecie.

Podczas Forum przyznano również doroczną nagrodę Internetowego Obywatela Roku. Tytuł odebrał prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, współtwórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz projektu Pionier. Profesor Jan Węglarz otrzymał ten tytuł za twórczy wkład oraz konsekwencję w budowie Pioniera - Polskiego Internetu Optycznego, nowoczesnej sieci szkieletowej, łączącej 16 ośrodków akademickich Polski ze sobą oraz z naukowymi sieciami europejskimi.

© dobreprogramy
s