VATowiec 3.08

Strona główna Aktualności

O autorze

Wczoraj ukazała się nowa wersja bezpłatnej aplikacji VATowiec 3.08 autorstwa Piotra Kowaluka, umożliwiającej prowadzenie uproszczonej i pełnej rachunkowości.

Na wersję 3.08 warto zwrócić szczególną uwagę ponieważ autor wprowadził wiele istotnych poprawek uwzględniając w niej również wprowadzone zmiany prawne (np. nowy wzór książki przychodów i rozchodów). VATowiec zawiera rejestry sprzedaży i zakupów VAT, księgę przychodów i rozchodów, obsługę pełnej rachunkowości (wieloletni plan kont, bilans, obroty itp.), rejestry Kasa i Bank, Noty odsetkowe, Środki trwałe, Bazę kontrahentów, Katalog towarów i usług, Magazyny. Pozwala na obsługę wielu firm. Program umożliwia także symulację przyszłych wyników, wsparcie dla rozliczeń VAT z podziałem na towar i usługi, fakturowanie, wielowalutowość, ewidencję przebiegu pojazdów i automatyczne przeniesienie do ksiąg, a także import stałych i kursów walut z Internetu. W pakiecie zawarty jest program kadrowy - Kadrowiec.

Najnowszą, pełna wersję aplikacji VATowiec 3.08 można pobrać z naszego vortalu w dziale PROGRAMY -> Firma -> Pakiety do prowadzenia firmy

© dobreprogramy