Virtual PC 2004 vs VMWare 4

Strona główna Aktualności

O autorze

Hernán Di Pietro sprawdził możliwości Virtual PC 2004 w porównaniu do VMWare 4. Oba programy uruchamiano w systemie Windows XP SP1 i na wirtualnych maszynach instalowano Windows XP. VirtualPC okazał się zdecydowanym liderem nie tylko dzięki suchym liczbom uzyskanym w testach. Pomimo że nie była to zdecydowana przewaga i znalazły się przypadki, gdzie VPC wypada gorzej od VMWare, według autora testu, jego działanie jest dużo płynniejsze. Co jeszcze ciekawsze, gdy w podobnym teście parę dni wcześniej na symulowanych komputerach uruchamiany był Windows 98, który zdecydowanie lepsze wyniki testów wydajności uzyskał na VMWare, autor dodał, że nie ma zamiaru rezygnować z VPC ze względu na ekstremalnie prostą obsługę, szybką instalację, wysoką kompatybilność i stabilność.

Tutaj znajduje się porównanie programów w przypadku symulowania systemu Windows 98.

Tutaj znajduje się porównanie programów, w przypadku gdy na symulowanych maszynach uruchomiono Windows XP.

Wersję testową programu Virtual PC 2004 pobrać można w dziale: PROGRAMY -> Narzędzia -> Inne narzędzia

© dobreprogramy
s