Vista x64 tylko z podpisem

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft ogłosił, że w 64-bitowej wersji (x64) nowego systemu Windows Vista akceptowane będą tylko te sterowniki trybu jądra, które będą zaopatrzone w podpis cyfrowy. Taki wymóg znacząco różni się od obecnego programu WHQL, gdzie ostatecznie użytkownik instalujący sprzęt ma wpływ na to, czy system dopuści niepodpisany sterownik do użytku.

W Vista x64 tylko administratorzy będą mogli jawnie zezwolić na instalację niepodpisanego sterownika, natomiast jeśli ten będzie odpowiadał za przesyłanie chronionej zawartości (np. sterowniki dźwięku z wykorzystaniem technologii Protected User Mode Audio i Protected Audio Path lub sterowniki graficzne korzystające z Path-Output Protection Management), to system od razu anuluje instalację. Jednym słowem zatem oznacza to wymuszenie instalowania tylko i wyłącznie podpisanych sterowników dla najważniejszego sprzętu. Krok taki, choć dość daleko idący, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności systemu. Restrykcje będą dotyczyć zaś jedynie wersji x64 nowego Windowsa.

Deweloperzy tworzący sterowniki dla systemu Vista w celu ich podpisania będą musieli zaopatrzyć się w Publisher Identity Certificate. Microsoft będzie udzielał go bezpłatnie, jednak tylko komercyjnym podmiotom posiadającym status Class 3 Commercial Software Publisher Certificate w urzędzie certyfikacji Verisign, co z kolei kosztuje 500 dolarów rocznie. Microsoft publikuje bardziej szczegółowe informacje na temat nowych zasad weryfikacji sterowników na swoich stronach w dokumencie Digital Signatures for Kernel Modules on x64-based Systems Running Windows Vista (w języku angielskim).

© dobreprogramy
s