Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Beta

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft udostępnił pierwszą publiczną betę drugiej edycji pakietu narzędzi programistycznych dla pakietu Office.

Dzięki Visual Studio Tools for Office programiści tworzący rozwiązania oparte na Microsoft Office nie muszą już korzystać z interpretowanego Visual Basic for Applications (w przeciwieństwie do kompilowanego VB) lub też posiłkować się COM ale mogą korzystać z dowolnego języka wspieranego przez CLR, np. C# czy Python. Staje się łatwe tworzenie pluginów, które mogą dowolnie rozszerzać możliwości pakietu. Przyda się to szczególnie w firmach, gdzie Office jest wykorzystywany nie tylko do napisania kilkunastu zdań w Wordzie. W przyszłości będzie możliwe tworzenie własnych wersji instalacyjnych Office zawierających wybrane pluginy. Visual Studio 2005 Tools for Office wspiera także Office 2007.

© dobreprogramy
s