VoIP bez biur numerów

Strona główna Aktualności

O autorze

Na dostawcach publicznie dostępnych usług telefonicznych ciąży szereg obowiązków wobec abonentów. Między innymi dostawca musi realizować usługi w zakresie biura numerów i spisu abonentów, o których mowa w art. 66 i 67 Prawa telekomunikacyjnego.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił stanowisko UKE w sprawie ustalenia czy dostawcy telefonii internetowej VoIP również te obowiązki muszą wypełniać.

VoIP (Voice over Internet Protocol) jest bardzo obiecującą, innowacyjną technologią, która na obecnym etapie dojrzałości nie poddaje się jeszcze jednoznacznym i całościowym ocenom i klasyfikacji. Zdaniem Prezesa UKE, na obecnym etapie rozwoju, VoIP powinna korzystać z wszelkich możliwości dostępnych w zakresie telekomunikacji i nie może być, o ile nie jest to usprawiedliwione rodzajem świadczonej usługi, krępowana nadmiernymi ciężarami stosownymi dla technologii w pełni dojrzałych o ustabilizowanych standardach - poza obowiązkiem rzetelnego informowania klientów o wszystkich cechach oferowanego produktu.

Świadczenie usług w technologii VoIP jest jeszcze na wstępnym etapie i na dzień dzisiejszy nie można mówić o istnieniu stabilnego modelu jego funkcjonowania. Zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce prowadzone są w tym zakresie badania i analizy. Ze względu na różne sposoby świadczenia usług telefonicznych w technologii VoIP, aktualnie nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawie ich zakwalifikowania do kategorii publicznie dostępnych usług telefonicznych.


Aby na dostawcach ciążyły obowiązki z tytułu art. 66 i 67 Prawa telekomunikacyjnego VoIP musi zostać zakwalifikowana do kategorii "publicznie dostępnych usług telefonicznych", obecnie takiej wykładni nie ma więc dostawcy mogą spać spokojnie. Na razie więc nie będzie biura numerów telefonii VoIP.

© dobreprogramy
s