Vyatta Community Edition 3.0

Strona główna Aktualności

O autorze

Udostępniono nową wersję specjalistycznej dystrybucji Linuksa Vyatta, przeznaczonej do tworzenia routerów.

W nowej wersji Vyatta pojawiła się obsługa szyfrowanych sieci VPN (dostępne są protokoły 3DES, AES (128 i 256-bit), MD5 oraz SHA1) i połączeń typu Multi-link PPP. Prócz tego, poprawiono działanie demona routingu BGP, który ma teraz szybciej zestawiać sesje z sąsiadami i ma możliwość autentykacji przy użyciu MD5.

Nowa wersja lepiej współpracuje ze złączami szeregowymi, pozwala na konfigurowanie zegarów na łączach T1/E1 i wspiera odwrotny ARP w sieciach Frame Relay. Polecenie "show interface serial" zwraca teraz dane w czytelniejszym formacie, a wbudowana zapora sieciowa daje większe możliwości konfiguracji (między innymi filtrację po adresach MAC). W niektórych poleceniach można też definiować sieci poprzez zaprzeczenia, można też wyłączyć resetowanie maszyny po krytycznych błędach jądra.

Najnowszą wersję dystrybucji Vyatta można pobrać ze strony producenta.

© dobreprogramy

Komentarze