Wiadomości o biuletynach bezpieczeństwa z wyprzedzeniem

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft wykonał swego rodzaju ukłon w kierunku osób, dla których dbałość o bezpieczeństwo systemów jest szczególnie ważna. Biuletyny bezpieczeństwa Microsoft ukazują się w każdy drugi wtorek miesiąca. Często okazuje się, że są to biuletyny o krytycznym stopniu zagrożenia wymagającym natychmiastowego uaktualnienia objętego problemem oprogramowania. Sytuacja ta może powodować pewne problemy z punktu widzenia ciągłości pracy systemów i przygotowania akcji uaktualnienia systemu.

Ponieważ użytkownicy zgłaszali właśnie tego typu problemy, począwszy do tego miesiąca Microsoft z krótkim wyprzedzeniem publikować będzie informacje o nadchodzących biuletynach - informując o produkatach, które będą nimi objęte oraz stopniu ważności tych biuletynów. Informacja ta dostępna jest już teraz na stronie Microsoft Security Bulletin Advance Notification Announcemet - przykładowo, na listopad zapowiadany jest jeden biuletyn bezpieczeństwa dotyczący Microsoft ISA o stopniu ważności "Important", który będzie wymagał restartu systemu.

© dobreprogramy
s