Więcej usług Google po IPv6

Strona główna Aktualności

O autorze

Dotychczas tylko wyszukiwarka Google była dostępna poprzez protokół IPv6. Postanowiono jednak iść z duchem czasu i po IPv6 udostępnić także inne usługi.

Korzystanie z nich ma się odbywać tak jak dotychczas, nie trzeba będzie np. dopisywać przedrostka IPv6 do adresu strony. Oznacza to, że dotychczasowe nazwy będą się rozwiązywać jednocześnie na adresy IPv4 i IPv6. Niestety wielu dostawców Internetu nie oferuje jeszcze IPv6. Powoduje to problemy na systemach, gdzie IPv6 jest włączone. Po rozwiązaniu nazwy domeny otrzymają one bowiem adres IPv6 serwera Google ale nie będą mogły się z nim połączyć. Google wpadło więc na pomysł, żeby ukrywać adresy IPv6 przed użytkownikami, którzy nie będą mogli z nich korzystać. Aby użytkownik mógł skorzystać z usług Google po protokole IPv6, jego dostawca Internetu, o ile udostępnia IPv6, będzie musiał o tym fakcie poinformować Google. W tym celu stworzono adres google-ipv6@google.com, pod który ISP mogą informować Google o obsłudze przez siebie IPv6. Wtedy Google otrzymując z ich sieci zapytania DNS oprócz zwykłych rekordów A zawierających adres IPv4 zwróci także rekordy AAAA zawierające adres IPv6.

Rozwój IPv6 jest nadal wolny i mało dostawców Internetu go wspiera. Miejmy nadzieję, że posunięcie Google poprawi sytuację.

© dobreprogramy