Wikipedia otrzyma 3 miliony dolarów

Strona główna Aktualności

O autorze

25 marca Fundacja Alfreda P. Sloana ogłosiła o przekazaniu Fundacji Wikimedia wsparcia finansowego w kwocie trzech milionów dolarów wypłacanych w trzech równych rocznych transzach. Dotacja ma być przeznaczona na rozwój organizacyjny Wikimedii, a także ma pomóc podnieść jakość treści przedsięwzięć oraz wzbogacić jej serwisy.

Sue Gartner z Fundacji Wikimedia, oświadczyła o uczuciu ogromnej wdzięczności za tak hojny dar. Powiedziała też, że pozwoli on osiągnąć postęp w wielu kluczowych sprawach: podniesieniu jakości, poszerzeniu współuczestnictwa oraz dostarczaniu uwolnionej wiedzy ludziom pozbawionym dostępu do Internetu.

Doron Weber, dyrektor programowy Fundacji Sloana, podkreślił, że Wikipedia będąc największą encyklopedią w historii ludzkości i znajdując się w pierwszej dziesiątce witryn www na świecie stanowi przełom w gromadzeniu wiedzy ludzkiej bez jakiejkolwiek stronniczości, a wspieranie jej stanowi wielką radość.

Dotacja ma miejsce w krytycznym momencie w historii Fundacji Wikimedia, po przeniesieniu jej biura do San Francisco i wzroście zatrudnienia z 10 do 15 osób. Planowany jest dalszy wzrost zespołu - do 25 osób w 2010 roku. Natomiast środki będą przeznaczone przede wszystkim na rozwój oprogramowania dla obsługi stabilnych wersji artykułów. Ponadto będzie rozwijana Akademia Wikipedii, która będzie kierowała swoją ofertę kształcenia z technicznej wikiwiedzy do środowisk akademickich oraz ludzi starszych, co pozwoli zniwelować bariery ich dołączenia do społeczności autorów Wikipedii.

© dobreprogramy
s