Wikipedia poprawia Britannicę

Strona główna Aktualności

O autorze

Wikipedyści utworzyli stronę, na której można wpisywać błędy wykryte w najsłynniejszej encyklopedii - Britannice.

W tej chwili na liście jest już kilkadziesiąt pozycji. Strona ma charakter dyskusji, można więc dodawać komentarze do wymienionych na niej błędów. W rzeczywistości nie jest więc stroną z błędami ale z informacjami, które wydają się błędne. Widać jednak, że wikipedyści bardzo wierzą w jakość swojej encyklopedii mimo, że nie znaleźli dotychczas poważniejszych nieścisłości. Ponadto mimo zespołowej pracy, sama Wikipedia często nie jest wolna od błędów. Nie dziwi więc, że nowa inicjatywa wywołuje niejednokrotnie uśmiech politowania. Niemniej wyszukiwanie błędów zawsze jest działaniem pozytywnym. Część wykrytych w Britannice błędów już została naprawiona, inne czekają na swoją kolej lub też są nadal dyskutowane.

© dobreprogramy