Wikipedia zaostrza zasady

Strona główna Aktualności

O autorze

Administratorzy Wikipedii postanowili zmienić zasady dotyczące edycji istniejących w encyklopedii haseł. Ustalono, że wpisy będą podzielone na trzy kategorie: do edycji, chronione i częściowo chronione.

Kategoria chronione oznacza hasła, które edytować może tylko administracja i autorzy, zaś częściowo chronione mogą być zmieniane przez użytkowników zarejestrowanych w serwisie dłużej niż 4 dni. Do chronionych i częściowo chronionych haseł trafiły między innymi wpisy dotyczące Busha, Christiny Aguilery, Adolfa Hitlera, Tonego Blaira i seksu. Tego typu restrykcje mają na celu ochronę poziomu encyklopedii, nie zmienia się ogólna idea przyświecająca twórcom.

© dobreprogramy
s