Wikisłownik złamał barierę 50 tys. haseł

Strona główna Aktualności

O autorze

Wikisłownik

to oparty o technologię wiki wielojęzyczny słownik internetowy. Projekt został otwarty 22 marca 2004 roku. Był drugą wersją językową po angielskiej; obecnie istnieje już ponad 150 wersji. Polskie wydanie od początku różniło się od swojego poprzednika - angielskiego Wiktionary - lepiej przemyślaną strukturą zawartości. Konsekwentna forma haseł umożliwia eksport zawartości polskiego Wikisłownika do innych formatów, a w przyszłości także automatyczne wygenerowanie wersji drukowanej.

W Wikisłowniku swoje hasła mają słowa w 144 językach. Czternaście języków przekroczyło granicę 500 słów (4076 słów w języku polskim). Grupę tę otwierają języki sztuczne: interlingua, slovio i esperanto.

Hasła zawierają definicję, oraz, opcjonalnie, sposób wymowy z możliwością jej odsłuchania, ilustracje, odmianę, przykłady użycia, listy synonimów, antonimów, kolokacji, etymologię i - w przypadku słów polskich - listę tłumaczeń na inne języki.

Wikisłownik zawiera nie tylko omówienia słów i związków frazeologicznych. Jedną z części projektu są przysłowia. W Wikisłowniku można znaleźć listy przysłów i sentencji w 11 językach; z omówień poszczególnych przysłów można się na przykład dowiedzieć, że Det er ikke alt guld, som skinner to duńska wersja polskiego Nie wszystko złoto, co się świeci, że Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie to cytat z Adama Mickiewicza, czy - zaglądając do omówienia łacińskiej sentencji Ab ovo usque ad mala - przeczytać, jak przebiegały uczty w starożytności.

Jeszcze innym aspektem Wikisłownika są omówienia gramatyczne. Na przykład hasło du ("ty" po duńsku) zawiera odnośnik do strony omawiającej zaimki w języku duńskim, a omówienie odmiany umieć informuje, że jest to koniugacja druga, której szczegółowe tabele znajdują się w osobnym artykule.

© dobreprogramy
s