Windows Live Hotmail z obsługą dodatkowych kont POP3

Strona główna Aktualności

O autorze

Windows Live Hotmail posiada teraz możliwość odbierania wiadomości z zewnętrznych kont pocztowych POP3.

Od dawna już istniała możliwość wysyłania wiadomości z innego adresu e-mail przez Windows Live Hotmail (po weryfikacji, że adres należy do nas). Teraz dzięki nowej usłudze możliwe będzie także skonfigurowanie Hotmaila, by sprawdzał w naszym imieniu podane serwery pocztowe POP3 i przychodzące wiadomości pobierał automatycznie. Istnieje możliwość oznaczania ich innym kolorem lub przenoszenia do oddzielnego folderu. Usługa pozwala skonfigurować do czterech zewnętrznych kont POP3 wykorzystujących połączenie szyfrowane lub nieszyfrowane, można również zdecydować się na pozostawianie kopii wiadomości na oryginalnym serwerze.

Microsoft stopniowo wprowadza nową usługę do wszystkich krajów, polscy użytkownicy niestety jeszcze nie mogą z niej korzystać. Powinno to się jednak wkrótce zmienić. Gdy usługa będzie dostępna, pojawi się w menu po lewej stronie, tuż obok opcji Zarządzaj folderami.

© dobreprogramy