Windows Vista SP2 Release Candidate dla testerów

Strona główna Aktualności

O autorze

Po wydaniu wersji RC Escrow pod koniec stycznia Microsoft udostępnił testerom zarejestrowanym w technicznym programie beta kolejną kompilację Service Pack 2 dla Windows Vista i Windows Server 2008 oznaczoną jako Release Candidate.

Pliki można pobrać po zalogowaniu w witrynie Connect, oczywiście pod warunkiem uczestnictwa w programie beta. Microsoft udostępnił jak zwykle dwie metody pobrania dodatku - poprzez Windows Update lub za pomocą autonomicznego instalatora dla wszystkich obsługiwanych języków. Są również obrazy instalacyjne systemów z już zintegrowanym dodatkiem SP2 w kilku podstawowych językach. Przed instalacją nowego buildu należy odinstalować ewentualną poprzednią wersję dodatku Service Pack 2.

Wydanie finalnej wersji SP2 oczekiwane jest w drugim kwartale tego roku.

© dobreprogramy