Wirtualna Polska w rękach TP S.A.

Strona główna Aktualności

O autorze

TP Internet, spółka zależna od TP S.A., zdecydowała się na przejęcie od Prokom Internet, Transcontinental Fund Ltd. oraz Ryszarda Krauze 1.100.996 akcji Wirtualnej Polski stanowiących 24,63 % kapitału zakładowego portalu. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 15 USD za jedną akcję, co daje w sumie 16.514.940 USD. W wyniku tej transakcji TP Internet posiadać będzie 3.596.521 akcji WP, stanowiących 80,46 % kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonania 80,46 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu WP. Przeniesienie własności akcji na rzecz TP Internet nastąpi po przekazaniu kwoty transakcji na rzecz zbywającego.

© dobreprogramy
s