World Wide Web ma już 20 lat

Strona główna Aktualności

O autorze

Dzisiejszy dzień, 13 marca 2009, to dwudziesta rocznica opracowania pierwszego oficjalnego dokumentu opisującego World Wide Web.

Historia World Wide Web jest nowsza niż samego Internetu, z którym często WWW jest mylnie utożsamiany. Za ojca WWW uważa się Tima Berners-Lee, który w marcu 1989 roku spisał wszystkie założenia dotyczące usługi w jednym dokumencie mającym przekonać CERN, że projekt jest warty realizacji. Początkowo jego praca nie zyskała jednak aprobaty szefów instytutu.

Dokument ten został bardziej sformalizowany rok później przy współpracy Roberta Cailliau i jednoznacznie określał WorldWideWeb (lub w skrócie W3) jako "sieć węzłów" z "dokumentami hipertekstowymi" do przechowywania danych, które to z kolei miałyby być oglądane za pomocą "stron hipertekstowych" osiągalnym dzięki "przeglądarkom" komunikującym się przez "protokoły dostępu".

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem w roku 1990 funkcjonował pierwszy serwer WWW, pierwsza witryna WWW i pierwsza przeglądarka. 6 sierpnia 1991 usługa stała się dostępna publicznie.

© dobreprogramy