Wrzesień sądnym miesiącem dla Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Europejski sąd pierwszej instancji wyznaczył na 17 września datę werdyktu co do apelacji Microsoft w znanej i głośnej sprawie rekordowo wysokiej kary ponad 600 milionów dolarów, jaką na korporację nałożyła Komisja Europejska w 2004 roku. Kara ta, jak i wymóg wprowadzenia zmian do systemu Windows zostały zastosowane w reakcji na stosowanie przez Microsoft praktyk nieuczciwej konkurencji - przynajmniej w ocenie Komisji.

Od przyszłego wyroku obie strony będą jeszcze mogły odwołać się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tymczasem Microsoft za niezapłacenie rekordowej kary otrzymał jeszcze jedną grzywnę ponad 280 milionów euro, od której również korporacja będzie się odwoływać.

© dobreprogramy