Współpraca Sun z Google

Strona główna Aktualności

O autorze

Wczoraj obie firmy ogłosiły plany długoterminowej kooperacji. Ma ona na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z Java Runtime Environment (JRE), Google-Toolbar i pakietu biurowego OpenOffice/StarOffice. Sun zamierza razem z JRE oferować Google-Toolbar jako opcjonalny składnik do ściągnięcia, podczas gdy Google chce wejść na stronę OpenOffice. Obie firmy będą się uzupełniać w obszarach, w których mają możliwości kooperacji, jednak nie zostało jeszcze skonkretyzowane jak taka kooperacja miałaby wyglądać.

Na początku kwietnia 2004 roku Sun i Microsoft rozpoczęły "intensywną kooperację", którą dodatkowo po około roku potwierdziły. Wielu obserwatorów widzi we współpracy chęć nadszarpnięcia dominacji Microsoftu na rynku pakietów biurowych. Samo Google konkuruje z Microsoftem jak do tej pory głównie na rynku technik wyszukiwania. O tym, że obaj producenci ze sobą współzawodniczą, można się było niedawno przekonać z informacji o sporze między giganem z Redmond, a jego byłym pracownikiem Kai-Fu Lee, który przeszedł do Google.

© dobreprogramy
s