Wydajność sieci P4P 85% większa od P2P?

Strona główna Aktualności

O autorze

Rozwijany przez grupę Distributed Computing Industry Association (DCIA), standard P4P, stanowi stosunkowo mało popularną, ale interesującą alternatywę dla wysłużonych i równie często krytykowanych sieci peer-to-peer (P2P). W porównaniu z nimi, główną cechą P4P jest tak zwana lokalizacja transferów. W tym celu, używa on iTrackerów, pobierając dane wyłącznie od osób, podłączonych do tego samego usługodawcy internetowego. Powoduje to zwiększenie prędkości pobierania, zmniejsza także obciążenia punktów peeringu po stronie ISP. Od dłuższego czasu, w Internecie znaleźć można wiele informacji na temat wydajności P4P. Firma Comcast, postanowiła przetestować w praktyce, skuteczność i wydajność tego rozwiązania.

W badaniu, poza Comcastem, uczestniczyli także Pando - popularny serwis umożliwiający dzielenie się plikami - oraz Yale. Do testu wykorzystano klip wideo o rozmiarze 21 MB. Prędkość pobierania w przypadku P2P, kształtowała się w granicach 250 Kbps. W przypadku zastosowania P4P, wzrosła ona od ponad 400 do 471 Kbps. Różnica pomiędzy poszczególnymi wynikami, stanowiła zatem nawet 85%. Od strony operatora, wpłynęło to na zwiększenie ruchu. W czasie trwania testów, odnotowano bowiem znaczący, bo aż z 56.030 MB do 60.781 MB, wzrost ruchu na łączach. Z drugiej strony, stanowi to niewielkie znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę 80% obniżenie przychodzącego ruchu internetowego na punktach peeringu. Nie spowodowało to też zwiększenia ruchu wychodzącego.

Jeśli chodzi o topologię - wykorzystanej podczas badania poszczególnych iTrackerów - sieci Comcastu, stanowiła ona odwzorowanie sieci szkieletowej Autonomous System Numbers (ASN), a dane w niej liczone były z uwzględnieniem priorytetu i odległości od sieci. Najlepsze wyniki pochodziły zaś iTrackera, na który składało się 22 węzły i identyfikatory, natomiast konfiguracja których przekładała się na blisko 1500 linii pliku konfiguracyjnego. Firma opowiedziała się ponadto za stosowaniem tzw. mechanizmów opt-in. W większości klientów P2P jest on domyślnie włączony. W ten sposób, użytkownicy mogą zdecydować się o stosowaniu go w pełni świadomie, lub mniej, wybierając tego typu klienta P2P, korzystającego z iTrackerów. Jak przekonuje, są one korzystne zarówno dla użytkowników jak i ISP w tym samym czasie.

Do wyników Comcastu nie należy oczywiście przywiązywać wielkiej wagi. Należy pamiętać, że było to jedynie wstępne badanie. W przypadku jednak potwierdzenia tych danych na większą skalę i odrobinie wysiłku, zarówno ze strony użytkowników, jak i dostawców łącz, może to znacząco przyczynić się do szybszego pobierania i obniżenia ruchu na punktach peeringu.

© dobreprogramy

Komentarze