[debian] Debian 6 & ATI

Debian 6 & ATI
Czyli porada jak zainstalować sterowniki ATI w Debian'ie.

Wiele osób cały czas głosi stereotypy na temat pracy kart ATI pod kontrolą systemów opartych o jądro Linux'a twierdzące, że nie ma po co nawet próbować.

Jest to błąd, ponieważ karty ATI są świetnie wspierane przez sterowniki producenta na takich systemach.

O ile na Ubuntu użytkownicy dostają gotowy program, który automatyzuje instalacje sterowników (System > Administracja > Sterowniki sprzętowe) to na Debian'ie (nieznających się) ludzi "przeraża" sama myśl o instalacji sterowników ATI.

W tym wpisie dokładnie wytłumaczę jak przebiega ten jakże prosty proces instalacji na systemie Debian w wersji 6.

Akceleracja 3D

Jak wiedzą ludzie instalujący sterowniki własnościowe ATI ("fglrx") zainstalowanie samego sterownika daję tylko obsługę akceleracji 2D.

Do osiągnięcia pełnej sprawności karty, czyli obsługi akceleracji 3D należy wgrać do swojego jądra Linux'a moduły "fglrx'a".

Proszę się tego nie bać, bo całość instalacji sterowników w systemie i modułów w jądrze zapewni jedna komenda w konsoli waszego systemu. Tak tylko jedna!

Jak zainstalować?

Przechodzę do sedna sprawy, czyli opisania w punktach przebiegu instalacji sterowników ATI ("fglrx") na systemie Debian 6.

"# to jest komentarz - omiń go podczas wpisywania poleceń"

1. Dodajemy linię:

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

do pliku: "/etc/apt/sources.list"

- 1. sposób:

su # wpisujemy hasło "root'a" logując się na jego terminal
gedit /etc/apt/sources.list # otwieramy plik w edytorze "gedit" i dodajemy na końcu pliku powyższą linijkę, następnie zapisujemy i wyłączamy edytor

- 2. sposób:
Uruchamiamy "System > Administracja > Źródła oprogramowania". Klikamy na zakładkę "Third-Party Software" (Oprogramowanie Trzecie - lub coś podobnego) klikamy "Add" (Dodaj) i wklejamy powyższą linijkę z cytatu i potwierdzamy klikając "Add Source" (Dodaj Źródło).

2. Uruchamiamy terminal i wpisujemy:

su # jezeli ktos ma juz otwarty terminal "root'a" nie wpisuje tej komendy
aptitude update
aptitude install linux-headers-2.6-$(uname -r | sed 's,.*-,,') fglrx-control fglrx-driver

Czekamy, aż zainstalują się nagłówki obecnego jądra Linux'a oraz sterownik i zostaną dodane moduły do jądra. Około 110 MB do ściągnięcia.

3. Wciskamy "CTRL + ALT + F1".

Wpisujemy:

root
(hasło konta "root")

Następnie:

invoke-rc.d gdm3 stop
modprobe -r radeon drm # jeżeli wyskoczy "FATAL: [...]" nie udało się
nano /etc/X11/xorg.conf

W otwartym pliku wpisujemy (jeżeli coś tam będzie usuwamy):

Section "Device"
  Identifier "ATI"
  Driver   "fglrx"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier "Default Screen"
  DefaultDepth   24
EndSection

Wciskamy "CTRL + O", potwierdzamy ścieżkę "/etc/X11/xorg.conf" wciskając ENTER. Wciskamy "CTRL + X", aby wyjść.

4. W konsoli wpisujemy:

invoke-rc.d gdm3 start

Gotowe!

W celu sprawdzenia czy działa sterownik ATI ("fglrx") należy w "zwykłym" terminalu bez praw administratorskich wpisać:

fglrxinfo

Wynik powinien wyglądać podobnie do tego:

xeon@debian:~$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon #(nie wasza sprawa)#
OpenGL version string: 4.0.10188 Compatibility Profile Context

xeon@debian:~$ 

Gratuluje działających sterowników ATI w waszym Debian'ie 6

Sposób sprawdzony przeze mnie i działa.

Spolonizowałem i wyjaśniłem dla was przebieg instalacji sterowników własnościowych ATI na systemie Debian 6 według tego poradnika:
http://wiki.debian.org/ATIProprietary

Nie ponoszę odpowiedzialności za błędy w wykonaniu podanych przeze mnie poleceń. Robicie to na własne życzenie i odpowiedzialność!

Logo systemu Debian pochodzi ze strony http://www.debian.org/logos/.

Obrazek "Radeon Graphics AMD" pochodzi ze strony http://www.amd.com/pl/Pages/AMDHomePage.aspx.