Z powodu braku zmian w prawie KRRiT zwiększa opłatę abonamentu radiowo-telewizyjnego

Strona główna Aktualności

O autorze

Zgodnie z polskim prawem, abonament radiowo-telewizyjny według polskiego prawa pobierany jest za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych, jeśli wspomniane urządzenia pozwalają na natychmiastowy odbiór programów. Gdy na rynku zaczęły pojawiać się usługi takie jak NEXT (aktualnie TV.Play.pl dla abonentów sieci Play), umożliwiające oglądanie m.in. programów naziemnej telewizji, bezpośrednio na swoim smartfonie czy tablecie, wówczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała wprowadzić obowiązek płacenia abonamentu również od tych urządzeń. Jednak nie ma wymogu rejestrowania swojego smartfona, nie ma też jednoznacznej listy urządzeń, które objęte są opłatą.

Dzwonienie czy pisanie krótkich wiadomości tekstowych stało się jedną z wielu funkcji, jakie oferują współczesne smartfony. Jednak już zwykłe telefony miały możliwość odbierania radia. Czy smartfony albo tablety, których podstawową funkcją nie jest odbieranie telewizji czy radia powinny podlegać opłacie abonamentowej? Większość telefonów wymaga podłączenia słuchawek do odbierania radia, a brak zainstalowanej aplikacji umożliwiającej oglądanie telewizji przeczy natychmiastowemu odbiorowi programów.

Ministerstwo Kultury kilka miesięcy temu przedstawiło projekt zmian w ustawie medialnej. Abonament RTV miał zostać zastąpiony przez opłatę audiowizualną, która byłaby pobierana od każdego gospodarstwa domowego. Liczba i rodzaj posiadanych odbiorników nie miałby znaczenia. Jednak projekt zmian w ustawie jak na razie utknął w Sejmie, a minister kultury Bogdan Zdrojewski był ostatnio zajęty kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego.

W związku z brakiem zmian prawnych w dotychczasowym systemie pobierania opłat i konieczności zachowania stabilnego poziomu finansowania mediów publicznych, KRRiT musiała podnieść opłatę abonamentową. Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 stycznia 2015 roku i wyniosą 6,50 zł miesięcznie za odbiornik radiowy oraz 21,50 zł za odbiornik telewizyjny, obecnie opłata wynosi odpowiednio 5,90 zł oraz 19,30 zł. Ulgi abonamentowe zostały przewidziane dla osób, które zdecydują się na opłacenie abonamentu za okres dłuższy niż miesiąc.

© dobreprogramy
s