ZAiKS szuka pieniędzy: komputery, telewizory i telefony będą objęte opłatą reprograficzną?

Strona główna Aktualności

O autorze

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS nie ustaje w walce o zapewnienie artystom większej ilości pieniędzy. Dziś, gdy przychody ze sprzedaży muzyki, książek i filmów maleją, czas szukać nowych źródeł finansowania. Znaleźć je można choćby w domowej elektronice. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawa”, ZAiKS złożył w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy, która pozwoli obłożenie wielu klas urządzeń elektronicznych opłatą reprograficzną, wynoszącą do nawet 3% ich ceny.

Obowiązek wnoszenia opłat od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów wynika z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – mówi on, że producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, czystych nośników służących do utrwalania przy użyciu tych urządzeń utworów w zakresie własnego użytku osobistego oraz urządzeń reprograficznych są obowiązani do opłat na rzecz twórców, artystów, wykonawców oraz producentów fonogramów i wideogramów, w wysokości nie wyższej niż 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. Wnioskować z tego zapisu można, że opłata ta pokrywać ma straty twórców, wynikające z prawa konsumentów do bezpłatnego korzystania z ich utworów do użytku własnego, czy też skopiowania zakupionej treści i przekazania jej znajomemu.

Zbyt wiele na ten temat polskie prawo już nie mówi, znaleźć można jedynie ministerialne rozporządzenie, określające stawki opłaty dla różnych urządzeń i nośników. Nie wiadomo nawet do końca, czym jest ta kwota należna z tytułu sprzedaży – czy chodzi o kwotę netto, czy brutto, nie wiadomo, dlaczego opłata reprograficzna dotyczy też towarów sprzedawanych klientom biznesowym, którzy nie mają prawa do użytku osobistego. Nie wiadomo też, czym są inne podobne urządzenia – w szczególności czy są nimi komputery. Jeśli bowiem można zgodzić się z tym, że objęcie opłatą reprograficzną komputerowej nagrywarki DVD jest zgodne z intencją ustawodawcy, to objęcie tą opłatą całego komputera z nagrywarką jest już kwestią dyskusyjną. Choć nie ma żadnej formalnej metody wyliczania wartości komponentów systemowych, to prawnicy organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uważają, że opłaty powinny być wnoszone nie od komponentu, lecz całościowo, za funkcję urządzenia (np. odtwarzacz plików muzycznych wbudowany w smartfona).

ZAiKS chce rozwiązać ten problem całościowo. Proponowana przez to stowarzyszenie ustawa pozwolić ma na objęcie opłatą reprograficzną komputerów, telefonów, tabletów i wszelkich urządzeń RTV – kamer wideo, telewizorów, zestawów audio. Pomysł ZAiKS-u entuzjastycznie przyjęły inne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, tj. Związek Producentów Audio-Video oraz Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych, a niewykluczone, że niebawem poprą go stowarzyszenia wydawców książek, w tym Polska Książka i Kopipol.

Zachwyt tych organizacji jest łatwy do zrozumienia. Jak wyliczyli eksperci ze Związku Producentów i Importerów Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego (ZPiISE), to ZAiKS i pokrewne mu stowarzyszenia zwiększyłyby swoje przychody o rząd wielkości. Obecnie otrzymują one rocznie 27 mln złotych z opłat od urządzeń i nośników, po wprowadzeniu proponowanych zmian dostałyby jeszcze około 320 mln zł. Dla konsumenta oznacza to odczuwalny wzrost cen urządzeń elektronicznych: jak podaje Michał Kanownik ze ZPiISE, cena najtańszego laptopa wzrosłaby o 50 zł, a lepszych ultrabooków nawet o 120 zł.

© dobreprogramy

Komentarze