ZAiKS zapłaci 500 tys. kary

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak donosi PAP, ZAiKS ostatecznie zapłaci 500 tys. zł kary za stosowanie praktyk monopolistycznych, nałożonej w 2004 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przypomnijmy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył w 2004 r. na Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 500 tys. zł kary za ograniczanie autorom zagwarantowanej ustawowo swobody do samodzielnego decydowania o sposobie wykonywania ich praw autorskich do utworów muzycznych. Sprawa została zainicjowana przez zespół "Brathanki", który zarzucił ZAiKSowi praktyki ograniczające konkurencję tj. uzależnianie przyjęcia przez Stowarzyszenie utworów pod ochronę od upoważnienia go do wyłącznego udzielania licencji na ich wykonania publiczne, nagrywanie, a także emisję w radiu lub telewizji. UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie antymonopolowe zakończone uznaniem stosowanych przez ZAiKS praktyk za nadużywanie pozycji dominującej na rynku i naruszaniem przez to prawa antymonopolowego. Na Stowarzyszenie została też nałożona kara w wysokości 500 tys. zł. ZAiKS odwołał się od tej decyzji do sądu ale jak donosi PAP, ten podtrzymał stanowisko UOKiK. Szczegółowe informacje o tej sprawie można znaleźć na stronach UOKiK

ZAiKS jest największą organizacją tego typu. Już w 2004 zarządzał prawami autorskimi ponad 8 tys. twórców polskich, wydawców muzycznych oraz ponad 2,5 mln autorów i kompozytorów zagranicznych do ponad 14 mln utworów (więcej niż 96 proc. całego światowego repertuaru). ZAiKS ma niekwestionowaną pozycję dominującą na tym rynku.

© dobreprogramy
s