ZPAV nasila działania antypirackie

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak informuje Związek Producentów Audio Video od połowy października 2006 roku do 31 marca 2007 roku organizacja złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko 267 Internautom. Łączna ilość udostępnianych przez nich plików w sieciach p2p sięga 778 tysięcy.

Jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej przez ZPAV, polski przemysł fonograficzny przyłączył się do międzynarodowej kampanii przeciwko nielegalnej wymianie plików muzycznych w sieciach p2p w październiku 2006 roku. Celem akcji, prowadzonej przez Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego (IFPI) jest ograniczenie nieautoryzowanego rozpowszechniania nagrań dźwiękowych oraz promowanie legalnego korzystania z muzyki w internecie. Od początku trwania kampanii wzięło w niej udział 20 krajów z całego świata i wszczętych zostało ponad 36 tysięcy spraw (poza USA).

Jak informuje ZPAV, decyzję producentów o podjęciu działań prawnych przeciwko polskim internautom udostępniającym pliki muzyczne w sieciach p2p poprzedziły badania, przeprowadzone na zlecenie ZPAV w lipcu 2006 roku przez firmę Gemius. Pokazują one wyraźnie, że nieautoryzowane korzystanie z muzyki w Internecie jest w Polsce powszechne - każdego tygodnia dochodzi do wymiany średnio 5 milionów plików muzycznych.

ZPAV, w imieniu swoich członków, podjął działania w pierwszej kolejności na drodze postępowania karnego. W efekcie złożonych zawiadomień, policja przeprowadziła liczne akcje, w wyniku których zatrzymano osoby udostępniające znaczne ilości plików muzycznych i zabezpieczono sprzęt komputerowy do dalszego postępowania. Według polskiego prawa nielegalne udostępnianie plików muzycznych w internecie to ich rozpowszechnianie w rozumieniu art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. ZPAV podkreśla, że przemysł muzyczny podejmuje również działania przeciwko hubom p2p.

W ostatnich dniach w Koszalinie policja, przy asyście przedstawicieli ZPAV i FOTA, przeprowadziła kontrowersyjną akcję na terenie akademików Politechniki Koszalińskiej, gdzie na hubie akademickim DC++ rozpowszechniano duże ilości nieautoryzowanych nagrań muzycznych, filmów i programów komputerowych. W wyniku podjętych przez policję czynności zabezpieczono 10 laptopów, 60 twardych dysków i komputer sterujący. Zatrzymano trzech studentów - administratorów huba.

© dobreprogramy